Kỹ Năng Đặc Định

K Năng Đặc Định

Đối với những người phụ trách đang lo lắng về việc hỗ trợ nguồn nhân lực nước ngoài làm việc với các kỹ năng đặc định

(Chúng tôi có thành tích giao dịch với hơn 8.000 khách hàng nước ngoài. Công ty TNHH Powerway đã được đăng ký chính thức với Bộ Tư pháp và Cục Nhập cư Nhật Bản với tư cách là tổ chức hỗ trợ đăng ký. Số đăng ký: 20登- 004808)

“K năng đặc định” là gì?

“Kỹ năng đặc định” là hệ thống chấp nhận những người nước ngoài có trình độ chuyên môn và kỹ năng nhất định và sẵn sàng làm việc để ứng phó với tình trạng “Thiếu hụt lao động trầm trọng ở Nhật Bản”.

Có những điều kiện để nhập cảnh vào Nhật Bản, nhưng nói một cách đơn giản, nó là một “Hệ thống” trong đó một người “Vượt qua” “Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định” và có trình độ “Năng lực tiếng Nhật N4 trở lên” được phép nhập cảnh vào Nhật Bản và làm việc”.

* Hiện có thể nhập cảnh vào Nhật Bản với “thị thực nhập cảnh ngắn hạn” và làm bài kiểm tra đánh giá “Kỹ năng đặc định”. (Tháng 4 năm 2020)

  • Thời gian lưu trú: Gia hạn sau mỗi 1 năm, 6 tháng hoặc 4 tháng, tổng cộng là 5 năm
  • Cấp độ kỹ năng: Được xác nhận qua bài kiểm tra, v.v … Bài kiểm tra: “Bài kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể”
  • Trình độ năng lực tiếng Nhật: Xác nhận trình độ tiếng Nhật cần thiết cho cuộc sống hàng ngày và công việc thông qua kỳ thi, v.v. N4 trở lên (Những người đã hoàn thành khóa đào tạo Thực tập sinh kỹ thuật số 2 được miễn thi, v.v.)
  • Đi cùng gia đình: Về cơ bản là không được phép
  • Hỗ trợ cuộc sống: Tùy thuộc vào sự hỗ trợ từ tổ chức chủ trì hoặc tổ chức hỗ trợ đăng ký.

Ngành được ch đnh

Chăm sóc điều dưỡng, Nhà nghỉ, Dịch vụ ăn uống, Sản xuất thực phẩm và đồ uống, Nông nghiệp, Đánh bắt cá, Hàng không, Bảo dưỡng ô tô..v..v…

Công nghiệp xây dựng, Thông tin điện / điện tử, Sản xuất máy công nghiệp, Vệ sinh tòa nhà, Công nghiệp vật liệu thô, Đóng tàu..v..v..

Hơn 14 loại ngành công nghiệp

* “Kỹ năng đặc định” có hai loại tư cách cư trú: Kỹ năng đặc định số 1 và Kỹ năng đặc định số 2

   Kỹ năng đặc định số 2 là tư cách lưu trú dành cho người nước ngoài thuộc một lĩnh vực công nghiệp cụ thể và tham gia vào công việc đòi hỏi kỹ năng lành nghề.

   (Giới hạn trong ngành xây dựng và ngành đóng tàu và vận tải biển.)

Kim tra đánh giá “K năng đặc định của ngành điều dưỡng

“Kiểm tra đánh giá kỹ năng điều dưỡng” + “Kiểm tra đánh giá tiếng Nhật điều dưỡng” + “Trình độ tiếng Nhật N4 trở lên”

  • Hệ thống điều dưỡng và Công nghệ Kỹ thuật của Nhật Bản được cho là ở cấp độ hàng đầu trên thế giới, và nhiều thanh niên nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản để lấy bằng “Điều dưỡng viên”.
  • Sau khi đạt được các bằng cấp khác nhau về ngành điều dưỡng, bạn có thể trở về nước trong tương lai và trở thành người dẫn đầu trong ngành kinh doanh dịch vụ điều dưỡng.
  • “Lương” về cơ bản được định nghĩa là “ngang bằng hoặc tốt hơn” so với người Nhật.
  • Nhân viên điều dưỡng có nhiều “hệ thống thi thăng tiến nghề nghiệp”. (Nếu đủ điều kiện sẽ được tăng lương và phụ cấp).

Gii thiu dch v chuyên cho người nước ngoài

Kinh doanh nhà

Số giấy phép đại lý bất động sản                東京都知事(1)第101930号

Số đăng ký kinh doanh quản lý nhà ở           国土交通大臣     第F00917号

Kinh doanh di đng

Bộ Nội vụ và Truyền thông Đại lý Bán hàng Số          届出番号 : C2034703

Kinh doanh ngun nhân lc toàn cu

Doanh nghiệp đại lý tuyển dụng có tính phí               許可番号:13-ユ-308923

Doanh nghiệp phái cử công nhân                      許可番号:派13-314778

Liên h chúng tôi:

Bộ phận kỹ năng đặc định

ĐT: 03-6260-8950

Email: sales@powerway.jp

(Chúng tôi có thành tích giao dịch với hơn 8.000 khách hàng nước ngoài. Công ty TNHH Powerway đã được đăng ký chính thức với Bộ Tư pháp và Cục Nhập cư Nhật Bản với tư cách là tổ chức hỗ trợ đăng ký. Số đăng ký: 20登-004808)

%d bloggers like this: